Cửa xếp 1,6 ly

Cửa xếp U Đúc 1,6ly. Nhíp(nan chéo) cửa xếp U Đúc: hình hoa cong có độ dầy từ 1,6ly đến 2,5ly

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.