Sale
Cửa xếp INOX 304 hộp(20*20 hoặc 13*26) nan chéo hộp 10*20 ép

Cửa xếp INOX 304 hộp 13*26 nan chéo hộp 10*20 ép

1,400,000.00 ₫ 1,250,000.00 ₫

Availability: In Stock

Cửa xếp INOX 304  hộp(20*20 hoặc 13*26) nan chéo  hộp 10*20 ép, xuất bởi inox hộp ép lại, chất liệu INOX 304

Mô tả sản phẩm

Cửa xếp INOX 304  hộp(20*20 hoặc 13*26) nan chéo  hộp 10*20 ép

Cửa xếp INOX 304  hộp(20*20 hoặc 13*26) nan chéo  hộp 10*20 ép, xuất bởi inox hộp ép lại, chất liệu INOX 304

1 đánh giá cho Cửa xếp INOX 304 hộp 13*26 nan chéo hộp 10*20 ép

 1. cuaxepinox
  5 trên 5

  :

  Danh mục: Cửa xếp, Cửa xếp INOX, Cửa xếp INOX 304.
  Từ khóa: Cửa xếp INOX 304 hộp(20*20 hoặc 13*26) nan chéo hộp 10*20 ép.
  Cửa xếp INOX 304 hộp(20*20 hoặc 13*26) nan chéo hộp 10*20 ép, xuất bởi inox hộp ép lại, chất liệu INOX 304

Thêm đánh giá